ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000940
ชื่อโครงการ (ไทย)
แหล่งเพาะพันธุ์ของริ้นฝอยทรายพาหะนำโรคลิชมาเนียในพื้นที่ถ้ำระฆังทอง จังหวัดสตูลประเทศไทย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Breeding Sites of Sand flies (Diptera: Psychodidae) in Tham Rakhang Thong Cave, Satun Provincce, Thailand
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความหนาแน่นของริ้นฝอยทราย และเพื่อค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์ของริ้นฝอยทราย
ปีที่สำเร็จ
2562
คำค้น
โรคลิชมาเนีย , ชนิดพาหะนำโรค , แหล่งเพาะพันธุ์
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download