ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000924
ชื่อโครงการ (ไทย)
การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการกินยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการสัมพัสเชื้อเอชไอวี (เพร็พ) ในกลุ่มประชากรที่มีเพสสัมพันธ์กับชายและสาวประเพศสองในประเทศไทย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Cost-Utility Analysis of HIV Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) among Men who Have Sex with Men (MSM) and Transgender (TG) in Thailand
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
วิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ (Cost-utility analysis : CUA) ของการให้ยาต้านไวรัส Tenofovir/Emtricitabine ชนิดรับประทานเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการผัสผัส ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)
ปีที่สำเร็จ
2560
คำค้น
-
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download