ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000457
ชื่อโครงการ (ไทย)
---
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The 8-years Clinical Experiences on Antiretroviral Therapy in HIV/AIDS Patients at Bamrasnaradura Hospital
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันบำราศนราดูร
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS / AIDS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการสั่งใช้ยา ประสิทธิภาพ และสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงสูตรยาต้านไวรัส
ปีที่สำเร็จ
-
คำค้น
Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) , HIV,AIDS
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- วิิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download