ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000371
ชื่อโครงการ (ไทย)
---
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
WILLINGNESS-TO-PAY AND COST-BENEFIT ANALYSIS ON INTRODUCING HIB CONJUGATE VACCINE INTO THE THAI EXPANDED PROGRAM ON IMMUNIZATION
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
รายละเอียดโครงการ
WILLINGNESS-TO-PAY AND COST-BENEFIT ANALYSIS ON INTRODUCING HIB CONJUGATE VACCINE INTO THE THAI EXPANDED PROGRAM ON IMMUNIZATION
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
To evaluate the economic impact of universal Hib vaccination in Thailand.
ปีที่สำเร็จ
-
คำค้น
-
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- Charung Muangchana (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download