ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000069
ชื่อโครงการ (ไทย)
---
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Long-term seroprotective response of trivalent seasonal influenza vaccine in HIV-infected childen, regardless of immunogenicity before immunisation
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันบำราศนราดูร
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
-
ปีที่สำเร็จ
2557
คำค้น
influenza vaccine , HIV-infected ,childen,
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายแพทย์วิศัลย์ มูลศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ) vismool@yahoo.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download