ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000690
ชื่อโครงการ (ไทย)
การควบคุมยุงภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุขเนื่อง ในพิธีเปิดกระทรวงฯ
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Report on Mosquito Control in Ministry of Public Health on the Opening Ceremony of the Ministry
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
---
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
การควบคุมยุง
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายฎากร หลิมรัตน์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download