ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000512
ชื่อโครงการ (ไทย)
ชีวเคมีประยุกต์ในผู้ติดเชื้อเอดส์ และไม่ติดเชื้อเอดส์ : ผลการศึกษาทางด้านคลินิก
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Biochemical Application in HIV and STD Patients : A Clinical Practice
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
-
หน่วยงาน ระดับกรม
-
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
-
รายละเอียดโครงการ
ผลการศึกษา 1. เริ่มและงูสวัด ผู้ป่วยรายที่ 1 ผู้ป่วยชาย อายุ 25 ปี ติดเชื้อเอดส์ 17 พ.ค. 42 มาด้วยอาการแผลขนาดกว้าง มี exudate ที่ปลายอวัยวะเพศ และแผลเล็ก ๆ ลักษณะเดียวกัน ที่มุมปากทั้งสองข้าง เป็นมา 8 วัน การรักษา ให้ ERT 30 เม็ด FZ 5 กรัม TND 4 เม็ด ไวตามินบีรวม วันละ 2 เม็ด หลังการรักษา 7 วัน แผลทุกแหล่งหายเป็นปกติ 14 มิ.ย. 42 เกิดแผลเริมที่ prepuce เป็นมา 3 วัน การรักษา ให้ NAC วันละ 800 มก. และบี 6 วันละ 1 เม็ด ให้ FZ 5 กรัมด้วย แผลหายใน 7 วัน ติดตามผลถึงวันที่ 22 ก.ย. 42 ยังไม่มีเริม
ประเภทกลุ่มโรค
-
ประเภทโครงการ
-
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
-
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ ในบทความฟื้นวิชาเรื่อง “ชีวเคมีประยุกต์กับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ติดเชื้อเอดส์” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาความรู้ทางด้านทฤษฎีนั้น ผู้เขียนได้กล่าวเอาไว้ว่าจะจัดพิมพ์ผลการศึกษาทางด้านคลินิกในโอกาสต่อไป ซึ่งบัดนี้ได้รวบรวมผลการศึกษาได้แล้ว ผลการศึกษาทางด้านคลินิกสนับสนุนและยืนยันทฤษฎีทั้งหมดที่ได้เคยกล่าวเอาไว้ในบทความดังกล่าว การที่จะอ่านบทความนี้ให้เข้าใจได้ดีนั้น จำเป็นต้องได้อ่านบทความฟื้นวิชาฉบับก่อนหน้าเสียก่อน หรือใช้ประกอบควบคู่กันไป วัสดุและวิธีการ
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
-
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- รงค์ วัชรัมพร (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download