ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000507
ชื่อโครงการ (ไทย)
ลักษณะทางคลินิกของโรคไส้ติ่งอักเสบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Clinical Presentation of Acute Appendicitis in HIV Infected Patients
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันบำราศนราดูร
รายละเอียดโครงการ
ลักษณะทางคลินิกของโรคไส้ติ่งอักเสบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
---
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- เรืองศักดิ์ เรืองวีรยุทธ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download