ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000047
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาอุบัติการณ์และผลทางคลินิคของผู้ป่วยด้วยเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ดื้อยาโอเซลทามิเวียในผู้ป่วยเด็กไทยกลุ่มเสี่ยง
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Incidence and Clinical Outcome of Patients with Influenza resist to Oseltamivir among Thai risk group children
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันบำราศนราดูร
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
ศึกษาอุบัติการณ์ อาการทางคลินิค ผลการรักษา และการแพร่ระบาด ของเชื้อไข้หวัดใหญ่ ที่ดื้อยา Oseltamivir ในผู้ป่วยเด็กอายุ < 15 ปี ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการรุนแรงจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
ปีที่สำเร็จ
2556
คำค้น
เชื้อไข้หวัดใหญ่
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download