ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000481
ชื่อโครงการ (ไทย)
การพัฒนาจานวุ้นขนม เพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิ Strongyloides stercoralis ในอุจจาระคน
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Development of agar plate culture for diagnosis Strongyloides stercoralis infection in human stool
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาจานวุ้นอย่างง่าย ราคาถูก และนำไปประเมินเพื่อใช้วินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิ Strongyloides stercoralis ในคน
ปีที่สำเร็จ
2541
คำค้น
เชื้อพยาธิ, Strongyloides stercoralis , อุจจาระ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายอดุลย์ศักดิ์ วิจิตร (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download