ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000042
ชื่อโครงการ (ไทย)
---
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The 1-year overall survival outcome among 221 imagine-diagnosed cholangiocarcinoma patients in Roi-et Province,Thailand,2012
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักระบาดวิทยา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
-
ปีที่สำเร็จ
2555
คำค้น
1-yerar survival , cholangiocarcinoma , Cox , Thailand , prognosis
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายแพทย์ทวีเกียรติ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download