ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000016
ชื่อโครงการ (ไทย)
การประเมินระดับ Hemo oxygenese-1 ในเลือดคนงานที่สัมผัสซิลิกาจากการทำงานในโรงโม่หินเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการเฝ้าระวังโรคซิลิโคซิสในช่วงระยะต้น
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Epidemiologic study of the association between Silica and Blood Hemeoxygenase-1 (HO-1) levels with Silicosis
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาความสัมพันธ์และพยากรณ์การเกิดโรคซิลิโคสิสกับระดับ Hemeoxygenase-1 ในเลือด 2. เพื่อหาความสัมพันธ์และพยากรณ์การเกิดโรคซิลิโคสิสกับปริมาณฝุ่นซิลิกา
ปีที่สำเร็จ
2555
คำค้น
ซิลิกา,โรงโม่หิน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางอนงค์ศิลป์ ด่านไพบูลย์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download