ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000171
ชื่อโครงการ (ไทย)
การให้บริการรักษาพยาบาลคู่สามีภรรยาติดเชื้อเอดส์ที่วัดเซิงหวาย อ.เมือง จ.อ่างทอง พ.ศ.2539
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Caring Service for HIV Infected Couples at Wat Serng-Wai , Angthong Province, 1996
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางช่วยเหลือคู่สามีภรรยาที่ติดเชื้อเอดส์ ซึ่งมารับบริการรักษาด้วยยาสมุนไพร
ปีที่สำเร็จ
2539
คำค้น
เอดส์, สมุนไพร
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- โอภาส พูลพิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download