ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000116
ชื่อโครงการ (ไทย)
การตรวจเชื้อไวรัสเด็งกี่ ไวรัสซิกา และไวรัสชิคุณกุนยา ในระดับโมเลกุล ในยุงลายบ้าน Aedes aegypti และยุงลายสวน Aedes albopictus
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Molecular xenomonitoring of dengue, zika, and chikungunya viruses in Aedes aegypti and Aedes albopictus
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจเชื้อไวรัสก่อโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคไข้ซิกา ในยุงลายตัวเต็มวัย Aedes aegypti และ Aedes albopictus ที่เก็บได้จากพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคในจังหวัดสุราษฏร์ธานี พังงา และภูเก็ต
ปีที่สำเร็จ
2559
คำค้น
ไวรัสเด็งกี่, ไวรัสชิคุนกุนยา, ไวรัสซิกา, ยุงลายบ้าน, ยุงลายสวน, คิว-อาร์ทีพี่ซีอาร์
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ดร.สุรชาติ โกยดุลย์ (หัวหน้าโครงการ) thvbdosk@yahoo.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download