ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000099
ชื่อโครงการ (ไทย)
โครงการตรวจวัดระดับแอนตีบอดีต่อเชื้อไวรัสเมอร์สโควีในบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลและตรวจเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโรคเมอร์ส
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Serology of healthcare workers who exposed to a patient with MERS
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันบำราศนราดูร
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
---
ปีที่สำเร็จ
2559
คำค้น
ระดับแอนตีบอดี,เชื้อไวรัสเมอร์สโควี,บุคลากรทางการแพทย์
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นพ.สุรศักดิ์ วิบูลชุติกุล (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download