ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
106
no image.
เทคนิคการบริหารโครงการภายใต้ทรัพยากรอย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพ - - - - - 0 135 รายละเอียด
107
no image.
ข้อคิดดีๆที่ผู้เกษียณมอบให้ - - - - - 0 125 รายละเอียด
108 การติดตามประเมินผล How to M and E การติดตามประเมินผล How to M and E - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2558 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 2 116 รายละเอียด
109 เทคนิคการรับมือต่อสภาวะกดดันขณะปฏิบัติหน้าที่การบังคับใช้กฎหมาย เทคนิคการรับมือต่อสภาวะกดดันขณะปฏิบัติหน้าที่การบังคับใช้กฎหมาย - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2558 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 4 112 รายละเอียด
110 การจัดทําร่างพระราชบัญญัติควบคุม  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ การจัดทําร่างพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2558 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 4 125 รายละเอียด
111 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2558 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 1 115 รายละเอียด
112
no image.
การจัดการความรู้อย่างง่าย (KM แบบบ้านๆ for Action) - - - - - 0 192 รายละเอียด
113
no image.
การเพิ่มศักยภาพทีมต้นแบบควบคุมยาสูบระดับจังหวัดในเขตบริการสุขภาพ ปี2557 - - - - - 0 127 รายละเอียด
114
no image.
กว่าจะเป็น...แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555-2557 - - - - - 0 120 รายละเอียด
115
no image.
บทเรียนการขับเคลื่อนระบบยาในสถาบันบำราศนราดูรสู่มาตรฐาน HA - - - - - 0 151 รายละเอียด
116
no image.
บทเรียนรับผู้ป่วย EBOLA ตอน: พนักงานขับรถสู่เวทีพัฒนาแนวทางการคัดกรองผู้ป่วย EBOLA ของสถาบันฯ - - - - - 0 115 รายละเอียด
117
no image.
ย้อนรอย...การดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์ยุคแรกถึงปัจจุบันสถาบันบำราศนราดูร - - - - - 0 160 รายละเอียด
118
no image.
เทคนิคการตรวจคัดกรองโรคเรื้อน - - - - - 0 124 รายละเอียด
119
no image.
โครงการ : เพื่อพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาในการค้นหาและฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน - - - - - 0 119 รายละเอียด
120
no image.
โครงการ : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ราชประชาสมาสัย - - - - - 0 116 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562