ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1
no image.
1.การเขียน SAR ที่มีคุณภาพ - - - - - 0 253 รายละเอียด
2
no image.
1.การพัฒนาระบบติดตามตัวชี้วัดสำคัญของหน่วยงาน - - - - - 0 126 รายละเอียด
3
no image.
1. ความเหมือนที่แตกต่าง การประชุมราชการ VS การประชุม/อบรม/สัมมนา - - - - - 0 128 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562