ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1
no image.
ทำอย่างไร ให้การขับเคลื่อนระบบยาประสบความสำเร็จ - - - - - 0 68 รายละเอียด
2
no image.
ทักษะการสอบสวนกลุ่มโรคอาหารและน้ำ - - - - - 0 63 รายละเอียด
3
no image.
ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ - - - - - 0 60 รายละเอียด
4
no image.
ทักษะการตรวจเตือน/ตรวจจับและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตามกฎหมายควบคุมเหล้า-บุหรี่ - - - - - 0 63 รายละเอียด
5
no image.
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ - - - - - 0 75 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562