ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1
no image.
ขุนทรัพย์จากห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ - - - - - 0 66 รายละเอียด
2
no image.
ข้อคิดดีๆที่ผู้เกษียณมอบให้ - - - - - 0 63 รายละเอียด
3 ข่าวกรองเตือนภัย เปลี่ยนคู่นอนบ่อย ความอร่อยที่อันตราย ข่าวกรองเตือนภัย เปลี่ยนคู่นอนบ่อย ความอร่อยที่อันตราย - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2554 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 0 51 รายละเอียด
4 ข่าวกรองเตือนภัย เอดส์ในเอ็มพุ่ง เพราะเมินถุง ข่าวกรองเตือนภัย เอดส์ในเอ็มพุ่ง เพราะเมินถุง - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2554 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 0 37 รายละเอียด
5 ขั้นตอนการลาไปศึกษาต่างประเทศ ขั้นตอนการลาไปศึกษาต่างประเทศ - สำนักงานความร่วมมือ ระหว่างประเทศ 2557 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ไม่ระบุ 1 47 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562