รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
ความรู้จากการสอบสวนโรค (การสอบสวนโรคอีโบลา)
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
กำหนดให้มีการฝึกซ้อมการใส่เครื่องป้องกันตนเอง (PPE) และฝึกการทำลายเชื้อทุกวันศุกร์ โดยความรู้ที่แลกเปลี่ยน ได้แก่ -ตำแหน่ง บทบาทหน้าที่ของคนในทีม -การฝึกใส่และถอดชุดป้องกันตนเอง ในสถานการณ์ต่างๆ -การกำหนดพท.เพื่อทำลายเชื้อ -การจัดการขยะติดเชื้อ เมื่อซ้อมเสร็จจะสรุปประเด็นจากผู้สังเกตการณ์
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download