รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
กลุ่มบริหารทั่วไป ได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา โดยปรึกษาความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ และจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน "สาระนานา การจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา" และจัดอบรมเวทีกลุ่มเฉพาะสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในวันที่26/02/2558 ห้องประชุมกลุ่มยุทธฯ อาคาร5ชั้น5 กรมควบคุมโรค เพื่อการอภิปรายแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข จัดทำแผนสำรองหรือดำเนินการ อุดช่องว่าง ก่อนที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download