รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การปฏิบัติงานกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ในส่วนกระบวนการเบิกจ่าย บรรจุ และจัดส่งวัคซีน
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ได้รวบรวมองค์ความรู้และจัดการประชุมเรื่องดังกล่าวเพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจของคู่มือการปฏิบัติงานฯเพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 26/03/58 และ 23/07/58
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download