รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
คณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดจัดทำโครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักโรคติดต่อทั่วไปด้านการวิจัยและการพํฒนา หลักสูตร การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย โดยจัดกิจกรรมต่างๆได้แก่ -กิจกรรม "ตั้งวงเล่า R2R นำพาความสำเร็จ" ในวันที่ 06/02/58 โดยผู้ปฏิบัติงานR2R มาแบ่งปันความสุขความสำเร็จผ่านการเล่าเรื่อง -กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย " โดยจัดทั้งหมด 4ครั้ง ครั้งที่1 เป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหาองค์กรและ/หรือการปฏิบัติงาน ส่วนครั้งที่2-4 เป็นการเรียนรู้กระบวนการวิจัยผ่านการฝึกปฏิบัติจริง กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 6-7/01/58 , 9,13/03/58 , 2-3/04/58 , 22-23/06/58 -กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย โดยวิทยากรพี่เลี้ยงเป็นนักวิชาการนักวิจัยอาวุโสของหน่วยงานคอยให้คำแนะนำ โดยคลินิกเปิดวันที่ 27/02/58
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download