รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาในพื้นที่
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
สคร.12 ได้จัดประชุมชุมชนนักปฏิบัติในเรื่องระบาดวิทยา ซึ่งมีกลุ่มงานระบาดวิทยา และกลุ่มงานโรคแมลงซึ่งได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ความจำเป็นใน การใช้ระบาดวิทยาในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งทำให้ได้รู้รูปแบบ/วิธีการใช้ระบาดวิทยาในพื้นที่ สคร.12 รวมถึงเทคนิคการสอนงานระบาดวิทยาในพื้นที่ สคร.12รวมถึงเทคนิคการสอนงานระบาดวิทยาสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ สิ่งที่ได้เรียนรู้จาการประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาในพื้นที่เพื่อการป้องกันควบคุมโรค และสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาในพื้นที่ เพื่อการป้องกันควบคุมโรค
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download