รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การเขียนตัวชี้วัดรายบุคคลอย่างไรให้ถูกต้อง
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
กลุ่มพัฒนาองค์กรได้ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับพื้นฐานของบุคลากรที่มีความรู้ไม่เท่ากัน ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ง่ายขึ้น นำไปสู่การทำคู่มือให้บุคลากรในหน่วยงาน สคร 10 นำไปใช้
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download