รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพพัฒนาช่องทาง ในการสื่อสารเพื่อให้ผู้รับสาร อย่างเช่น หน่วยงานเครือข่ายของ สคร.มีช่องทางตอบกลับในการสนทนา ได้รับข้อมูลรวดเร็วและแม่นยำ สามารถพูดคุย สนทนาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งชึ้น
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download