รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การดูแลเครื่องพ่นชนิดอัดลม หมอกควัน และฝอยละออง
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.ราชบุรี จัดการถอดบทเรียน เรื่องการใช้เครื่องพ่นชนิดต่างๆ โดยให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานในแต่ละพื้นที่ วิทยากรในการอบรมคือ 1.คุณวิทยา สายพรมสุด หน.ควบบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่4 2.คุณสายันต์ ปู่ดำ จัดให้กับผู้ปฏิบัติการด้านการควบคุมแมลงพาหะนำโรคจำนวน 20 คน
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download