รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การควบคุมแหล่งแพร่โรคอหิวาต์ในชุมชนแรงงานข้ามชาติ
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
สคร.4 ราชบุรี ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมแหล่งแพร่ อหิวาตกโรคในชุมชนแรงงานข้ามชาติป้องกันการแพร่กระจาย ในวงกว้าง และลดการระบาดในพื้นที่เสี่ยงโดยการถอดความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ รวมถึงการลงในพื้นที่จริง ที่ดำเนินการกับกลุ่ม พม่า ชาวกระเหลี่ยง
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download