รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
ทักษะการสอบสวนกลุ่มโรคอาหารและน้ำ
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
นางอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ เล่าประสบการณ์ทำงานการสอบสวนงานกลุ่มโรคอาหารและน้ำ โดยกลุ่มยุทธศาตร์เป็นผู้ดำเนินการถอดความรู้แล้วถอดไว้นำมา จัดทำเป็นคู่มือโดยหัวข้อในการถอดความรู้สอบสวนโรคเมื่อลงพื้นที่ เพื่อให้บุคลากรภายใน สคร.4 สามารถนำไปปรับใช้ และเป็นคู่มือในการสอบสวนกลุ่มโรคอาหารและน้ำ
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download