รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
คู่มือ การเบิกจ่ายเงิน
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
มีการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำร่างคู่มือ วันที่7/2/57 และได้ส่งมอบคู่มือให้แก่หน่วยงานในสังกัดได้ใช้ประโยชน์ วันที่ 30/6/57 สำหรับสาระสำคัญของคู่มือ ประกอบด้วย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือแจ้งเวียนและหลักในการเบิกจ่ายเงินในลักษณะต่างๆ
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download