รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี2557
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
กพร.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการพัฒนาการเขียนผลงานคุณภาพตามหลักเกณฑ์รางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี2557 วันที่ 27-28 /3 /57 และ 24-25 /4/ 57 โดยเชิญที่ปรึกษา จากสำนักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินรังวัลฯ มาให้ข้อเสนอแนะ นอกจากนี่ ยังมีการสำรวจความพึงพอใจต่อเรื่อง กระบวนการพัฒนาการเขียนผลงานคุณภาพฯ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ตอบแบบสำรวจ
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download