รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านการประชุมเครือข่ายพัสดุ วันที่ 27/5/57 ณ รร.ลองบีช ชะอำ โฮเต้ล จ.เพชรบุรี และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแนวทางการจัดหาพัสดุของกรมควบคุมโรค ปีงบ2558 วันที่ 30-31 /7/57 ณ รร.ริเวอร์ไรน์เพลส จ.นนทบุรี
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download