รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ประสบการณ์การทํางานด้านวัณโรคดื้อยาหลาย ขนาน ที่หาไม่ได้จากตําราเรีย
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
ประสบการณ์การทํางานด้านวัณโรคดื้อยาหลาย ขนาน ที่หาไม่ได้จากตําราเรีย
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
กองวัณโรค
รายละเอียด
-
หน่วยงาน
สำนักวัณโรค
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
การถอดความรู้จากผู้ปฏิบัติงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS / TB
ข้อมูลโรค
SALTS / TB
จำนวนหน้า
7
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คำค้น
ประสบการณ์การทํางานด้านวัณโรคดื้อยาหลาย ขนาน ที่หาไม่ได้จากตําราเรีย กองวัณโรค กรมควบคุมโร
ดาวน์โหลดfull text Download