รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การจัดการความรู้สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
วันที่ 28/7/57 ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล สำนักสื่อสารฯจัดการบรรยาย เรื่อง การจัดการความรู้ โดยมี นางมณี สุขประเสริฐ จากส.จัดการความรู้ เป็นวิทยากร และมีการจัดนิทรรศการตลาดนัดความรู้ ณ บริเวณพื้นที่ ชั้น1อาคาร3 ของกรมคร. ทั้งหมด4บูธ ได้แก่ 1.บูธ นำทางสื่อสารความเสี่ยง 2.บูธ DDC Poll 3.บูธ สำนักข่าวหัวเขียว 4.บูธ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และมีการสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ในวันที่9/9/57
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download