รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

กรณีการระบาดของกลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุจากต่างประเทศ
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
กรณีการระบาดของกลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุจากต่างประเทศ
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
กองโรคติดต่อทั่วไป
รายละเอียด
-
หน่วยงาน
สำนักวิชาการส่วนกลาง
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
การถอดความรู้จากผู้ปฏิบัติงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
CD / CD
ข้อมูลโรค
CD / CD
จำนวนหน้า
5
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
คำค้น
กรณีการระบาดของกลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุจากต่างประเทศ กองโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดfull text Download