รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ประสบการณ์เทคนิคการประสาน หนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน ในกรณีเร่งด่วน
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
ประสบการณ์เทคนิคการประสาน หนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน ในกรณีเร่งด่วน
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
รายละเอียด
-
หน่วยงาน
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
ตลาดนัดความรู้
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
VECTOR
ข้อมูลโรค
VECTOR
จำนวนหน้า
12
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง 
คำค้น
ประสบการณ์เทคนิคการประสาน หนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน ในกรณีเร่งด่วน กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดfull text Download