รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

จิตเวชในวัยรุ่น และพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
จิตเวชในวัยรุ่น และพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียด
-
หน่วยงาน
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
ตลาดนัดความรู้
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
AIDS
ข้อมูลโรค
AIDS
จำนวนหน้า
5
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
คำค้น
จิตเวชในวัยรุ่น และพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดfull text Download