รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค  (EOC: DDC)
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (EOC: DDC)
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
กองระบาดวิทยา
รายละเอียด
-
หน่วยงาน
สำนักระบาดวิทยา
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ข้อมูลโรค
SYSTEM
จำนวนหน้า
6
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (EOC: DDC) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดfull text Download