รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน (JITMM 2018)
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน (JITMM 2018)
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
JITMM 2018 Report
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
-
หน่วยงาน
กองนวัตกรรมและวิจัย
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download