รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การวิจัยและ R2R
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.12 สงขลา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำงานวิจัยแก่บุคลากร เกี่ยวกับการหาหัวข้อและการจัดทำโครงร่างงานวิจัย R2R แนวทางการค้นหาวรรณกรรมและงานวิจัย การสร้างเครื่องมือและการเตรียมบรรณาธิกรข้อมูล การใช้สถิติ การวิเคราะห์ การสร้างตารางหุ่น แนวทางการเขียนผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ และพัฒนาต่อๆไปทุกๆปี ให้กับบุคลากร สคร.12
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download