รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การดำเนินงานของทีม SAT และ Operation เทศกาลปีใหม่ 2559 ของ EOC เขตสุขภาพที่ 8
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
เขตสุขภาพที่ 8 ร่วมกับสคร.8ได้สรุปการถอดบทเรียนหลังจากการปฏิบัติงาน ช่วงหลังปีใหม่ 2559 จากทีม SAT และ Operation ของเขตสุขภาพที่ 8มีประเด็นดังนี้ 1.ข้อมูลผู้บาดเบและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนจากฐานข้อมูลหลายแหล่ง 2.ประสบการในการสอบสวน 3.หลักเกณฑ์การสอบสวนอุบัติเหตุ และการพิจารณาจุดเสี่ยงทางถนน 4.แบบฟอร์มการรายงาน เครื่องมือที่ใช้ในการสอบสวน 5.ประเด็นปัญหาจากการสอบสวนภาคสนาม
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download