รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
KM Team ถอดความรู้จากผู้รู้ในเรื่องกระบวนการงานพัสดุ เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง จากผู้รู้ คือ คุณศรีสุดา สิงหกุล นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เรื่องงานพัสดุ วิธีการได้มาซึ่งพัสดุ กระบวนการจัดการพัสดุ การปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฏหมายที่วางไว้เคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของงานและบรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download