รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
Learn and Share เครื่องมือพันธุ์ใหม่ในการนำเสนองาน
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน สคร.4 เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำ infografic เป็นการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจยาก ตัวอักษรเยอะมาเป็นรูปแบบที่เป็นภาพสวยงาม เข้าใจง่าย นำเสนอโดยภาพ เป็นลายเส้น ที่สื่อความหมายของข้อมูลทั้งหมดโดยไม่ต้องมีผู้นำเสนอ ช่วยลดเวลาในการอธิบาย ส่งผลให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขุ้น เข้าใจได้ง่ายขึ้น
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download