รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคมาลาเรีย – การบูรราการเครือข่าย - SRRT - ทักษะการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
KM Team ถอดบทเรียนจากผู้รู้คือ 1.ดร.วรรณภา สุวรรณเกิด นักวิชาการเชี่ยวชาญ 2.นายพิษณุวัฒน์ พานารถ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3.นายสุชาติ บุญคำมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประสบการณ์การทำงานของทีมมาลาเรียสถานการณ์ปัจจุบันของไข้มาลาเรียได้ลดลงแต่โอกาสที่จะหมดไป การค้นหาผู้ป่วย การรักษา และการติดตตาม มาตราการการเฝ้าระวัง การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง เพื่อดูสภาพพื้นที่ การเคลื่อนย้ายคน ปัญหาที่พบและการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยี มาจัดทำแนวทางในการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรค
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download