รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การพัฒนารูปแบบการทำงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ รวมถึงเทคนิคการสรุปรายงาน
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
ถอดบทเรียนจาก ดร.อัจฉรา บุญชุม นวก.สาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร วันที่ 16/83/59 รร.เฮอริเทส จ.ชลบุรี กล่าวถึงเทคนิคในการจับประเด็นในการนำเสนอ 5W1H และการนำเสนองานในรูปแบบที่ทันสมัย และมีการให้ความรู้แก่บุคลากร โดยอาจารย์จากมหาลัยหอการค้าไทย ดร.สิรินัฐ บุญรักษา จากคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอโปรแกรม Power point ในเทคนิคในการสร้างสื่อ การนำเสนอเนื้อหาอย่างไรให้ออกมามีประสิทธิภาพ รวมถึงสิ่งที่ผู้นำเสนอควรปฏิบัติ
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download