รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
กระบวนการจดแจ้งรายการส่วนประกอบบุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์ (ยส.3)
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
ผู้รู้ คือ น.ส.เศรณีย์ จุฬาเสรีกุล นวก.สาธารณสุขชำนาญการ และ นายศุภศิริ ธรรมสอน นิติกร เนื้อหาวิชาการกล่าวถึง การดำเนินงาน รับจดแจ้ง ยส.3 ทั้งในขั้นตอน ขั้นก่อนจดแจ้ง , ขั้นดำเนินการจดแจ้ง และหลังการจดแจ้ง ยส.3 รวมถึงข้อเสนอแนะอื่นๆ
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download