รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
ประสบการณ์และทักษะที่จำเป็นในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 1.ประสบการณ์และทักษะที่จำเป็นในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ วันที่ 31/8/59-2/9/59 ณ อาน่า รีสออร์ทอนด์สปา จ.ตราด โดยผู้รู้ สพ.ญ.ดาริกา กิ่งเนตร ที่ปรึกษา ส.ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประเด็น การเตรียมพร้อมก่อนไปเข้าร่วมประชุม ม5words with CO(Communication Connection Coordination Collaboration Cooperation) และบันไดสามขั้นของภาวะผู้นำ
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download