รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
ก้าวอย่างสู่การเป็นศูนย์สุขภาพเท้า
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านเรื่องเล่าเร้าพลัง วันที่17/06/59 เวลา10.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มสนับสนุนการศึกษา สถาบันราชประชาสมาสัย(lส่วนพระประแดง) โดยผู้เล่าเรื่องเป็นนักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ ได้เล่าถึงที่มาของการตั้งศูนย์สุขภาพเท้า เทคนิคในการประเมินและการทำแผลในผู้ป่วย ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการดำเนินงานเรื่องการดูแลแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเรื้อน จนการการพัฒนาด้านต่างๆตั้งแต่การทำรองเท้าให้ผู้ป่วยเรื่อยมาถึงการทำงานที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายของศูนย์สุขภาพเท้า
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download