รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การดูแลแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเรื้อน
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
มีการจัดกิจกรรมขึ้นทั้งหมด6ครั้ง -ครั้งที่1 วันที่ 02/02/59 เวลา13.30-16.30น. ณ ห้องห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล อาคารฟื้นฟู5ชั้น ว่าด้วยเรื่อง ความรู้ที่ใช้ในการดูแลแผลผู้ป่วยโรคเรื้อนที่มีแผลที่เท้า -ครั้งที่2 วันที่ 01/03/59 ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล อาคารฟื้นฟู5ชั้น เรื่อง การประเมินแผลที่เท้า -ครั้งที่3 วันที่05/04/59 ณ ห้องทำแผล หน่วยงานการพยาบาลชุมชน ว่าด้วยเรื่องการทบทวนเรื่องการประเมินแผลและการตรวจคัดกรองประเมินเท้าเบาหวาน -ครั้งที่4 วันที่03/05/59 เวลา13.30-16.30 ณห้องทำแผล หน่วยงาน CHN ว่าด้วยเรื่องการติดตามดูแลแผลในกรณีศึกษา และเรื่องการประเมินเท้า -ครั้งที่5 และ6 วันที่07/06/59 วันที่12/07/59 เวลา13.30-16.30น. ณห้องทำแผล หน่วยงาน CHN ว่าด้วยเรื่องการประเมินแผลและแนวทางการดูแล การประเมินติดตามการหายของแผลใต้ฝ่าเท้า
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download