รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
แนวทางการป้องกันควบคุมโรค โดยการลดการบริโภคเกลือ
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
ถอดบทเรียนผ่านการจัดประชุมในเดือน ก.พ.2557 โดยมีบุคลการที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้า เข้าร่วมประชุม มีการถ่ายทอดหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้าประชุมและการนำความรู้ไปใช้ในการจัดทำแผนกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download